เกี่ยวกับเรา

 • เราคือบริษัทใหับริการชิปปิ้ง 24x7

  เราคือชิปปิ้ง

  บริษัท เอส ที เอส จำกัด ผู้ให้บริการ เป็นตัวแทนออกของ ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ เราทำงานตลอดเวลา ติดต่อเราได้ทุกวัน ทุกเวลา 24 ชั่วโมง ทั้ง 7 วัน เรารับบริการ เป็นตัวแทนบริษัท เดินเรื่องติดต่อและประสานงาน เกี่ยวกับการ ส่งออก เป็นตัวแทนบริษัท เดินเรื่องติดต่อและประสนงาน เกี่ยวกับการ นำเข้า เป็นตัวแทนการจ่ายภาษี นำเข้า ส่งออก รับของ และส่งให้ถึงบริษัทคุณ.

 • เน้นบริการ ติดต่อง่ายสะดวก ทุกวัน ทุกเวลา

  บริการตลอด24ชั่วโมง

  เราให้ความสำคัญกับงานด้านบริการเป็นอย่างยิ่ง เพราะงานด้านบริการ การใส่ดูแลเอาใจใส่ให้กับลูกค้านั้นสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับเราแล้ว เป็นเรื่องที่ต้องมาอันดับแรก โดยท่านลูกค้าสามารถติดต่อเราได้ทุกวัน และทุกเวลา.

 • วิสัยทัศน์และเป้าหมาย

  เป้าหมายในการทำงาน

  งานทุกงานที่ได้รับมาต้องทำให้สำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วเพื่อให้ลูกค้านั้นได้ดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัว เตรียมพร้อมแก้ปัญหาให้กับลูกค้า ให้คำแนะนำกับลูกค้าในทุกๆด้าน ปรับปรุงการบริการเพื่อให้รองรับ AEC ในอนาคต