บริการชิปปิ้ง

  • บริการชิปปิ้ง เพื่อการนำเข้าและส่งออก

    นำเข้า-ส่งออก

    ชิปปิ้งคือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนนำเข้าหรือว่าส่งออกสินค้า ให้กับผู้ที่มีความต้องการนำเข้าหรือว่าส่งออกสินค้า บริการชิปปิ้งจึงมีความสำคัญ และต้องมีหน้าที่รับผิดชอบมากเพื่อที่จะทำให้งานนั้นออกมาดี และให้มปัญหาน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย การบริการของเราที่มีต่อลูกค้านั้นจึงเน้นไปที่ การทำงาน ที่รวดเร็ว ฉับไว แก้ไขปัญหาให้ทันถวงที ลูกค้าต้องติดต่อเราได้ตลอดเวลาและทุกเวลายามมีเรื่องฉุกเฉินหรือว่าเรื่องเร่งด่วน ซึ่งเราจะ ให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ กับการให้การบริการลูกค้าตรงนี้โดยเฉพาะ เพื่อให้ลูกค้าพอใจกับการบริการชิปปิ้งของเรามากที่สุด.