การนำเข้าและการส่งออก

 • การนำเข้าและการส่งออกในประเทศไทย

  การนำเข้า

  การนำเข้า

  การนำเข้าของหรือว่าสินค้าต่างๆนั้นในยุคนี้มีการเติบโตและมีการที่จะขยายตัวไปอีกมากเพราะวาประเทศไทยของเรามีการเติมโตของเศษฐกิจที่ดีและมี แนวโน้มว่าจะโตแบบก้าวกระโดดเพราะปัจจัยต่างๆเอื้ออำนวยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงการค้า ว่าด้วยเขตการค้าเสรีหรือที่เรียกกันว่า (FTA) ข้อดีของมันก็คือมีการยกเว้นภาษีจึงทำให้ต้นทุนการนำเข้านั้นลดลงและไม่ยุ่งยากในการนำเข้าอีกต่อไป

  การนำเข้าสินค้า เราซึ่งเป็นชิปปิ้งจะเตรียมตัวให้กับท่านผู้ประกอบการครบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็น การจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการนำเข้าสินค้าต่างๆ ตรวจสอบสิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรีในการนำเข้าสินค้า ติดต่อประสานงานกับศุลกากรเพื่อการนำเข้าสินค้า ตรวจสอบสินค้าตรวจสอบเอกสารก่อนจัดส่งให้กับผู้ประกอบการ ตรวจสอบความถูกต้องเรื่องภาษีนำเข้า.

 • การส่งออก

  การส่งออก

  ผู้ที่ประกอบการส่งออก เราพร้อมที่จะดูแลผู้ประกอบการทุกคนที่ให้เราเป็นตัวแทนในการส่งออก เพื่อธุรกิจในการส่งออกของท่านเป็นไปได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ คุ้มค่ากับการส่งออกของผู้ประกอบการ ขั้นตอนการส่งออกนั้นประกอบไปด้วยหลายขั้นตอน ซึ่งเราเป็นชิปปิ้งมืออาชีพและจะเป็นตัวแทนของคุณอย่างเต็มที

  ที เราจะดูแลพิธีการศุลกากรโดยทุกขั้นตอนการส่งออกทั้งหมด เพื่อให้ธุรกิจของท่านไม่หยุดหรือสดุดให้เสียเวลาและโอกาสที่จะทำธุรกิจซึ่งมีมูลค่ามากในทุกๆวัน การส่งออกผ่านตัวแทนที่มีความชำนาญจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น ต่อธุรกิจส่งออก เรามีความมั่นใจในประสิทธิภาพของเราว่าจะสามารถทำงานให้กับท่านได้อย่างสุดกำลัง เพื่อให้ธุรกิจของท่านเจริญเติมโตและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว.